گفتگوی اختصاصی زاهدان نیوز با آیت الله سلیمانی :

حضرت آقا در پیام نوروزی بسیار کامل و زیبا تکلیف همه را مشخص نمودند و به دولت مردان سفارش کردند که انتقاد را بپذیرند و در برخود با منتقدان از واژه های منفی و تحقیرآمیز استفاده نکنند.

اخبار استان
آرشیو
انعکاس
آرشیو
یادداشت
آرشیو
گفتگو
آرشیو
وبلاگستان
آرشیو
آرشیو
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو