نماینده مردم زاهدان در مجلس:

زاهدان دومین شهر حاشیه‌نشین در کشور بوده و خیابان شریعتی شمالی یکی از مناطق حاشیه شهر زاهدان فاقد زیر ساخت‌ها و امکانات مناسب برای شهروندان است.

آرشیو
اخبار کشور
آرشیو