صبح امروز رخ داد

خدانظر براهویی یکی از افراد شناخته شده قوم براهویی صبح امروز در هنگام خارج شدن از درب منزلش به ضرب چندین گلوله کشته شد.

اخبار استان
آرشیو
انعکاس
آرشیو
یادداشت
آرشیو
گفتگو
آرشیو
وبلاگستان
آرشیو
آرشیو
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو