اختصاصی زاهدان نیوز :

اصلاح طلبان استان نیز همانند کل کشور با راه اندازی کمپین «من کاندید می شوم» سعی دارند برای شورای نگهبان و نظام هزینه ایجاد نمایند ،واقعا این دوستان چگونه انتظار دارند که خبرنگار بی بی سی و یا فعالین فتنه تایید شوند؟

اخبار استان
آرشیو
انعکاس
آرشیو
یادداشت
آرشیو
گفتگو
آرشیو
وبلاگستان
آرشیو
آرشیو
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو