امام جمعه زاهدان:

آیت الله سلیمانی گفت: مردم اهل سنت اهل دین هستند و از روحانیت حرف شنوی دارند و برای بیان خواسته ها باید همیشه لیوان را پر دید ما که از کوخ به کاخ نشینی و از جاده خاکی به راه آسفالته رسیدیم .

اخبار استان
آرشیو
انعکاس
آرشیو
یادداشت
آرشیو
گفتگو
آرشیو
وبلاگستان
آرشیو
آرشیو
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو