در ادامه بررسی روند انتخابات در استان سیستان و بلوچستان:

افرادی که بخواهند با تابلوهایی نظیر اصلاح طلبی و یا گزینه دولت، وارد عرصه انتخابات در سیستان شوند شانسی نخواهند داشت زیرا نمی توان از یک سو ادعای مطالبه گری داشت و از سوی دیگر شعار حمایت از دولت را سر داد.

اخبار استان
آرشیو
انعکاس
آرشیو
یادداشت
آرشیو
گفتگو
آرشیو
وبلاگستان
آرشیو
آرشیو
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو