انتشار نامه حمایت از اوسط هاشمی در ایرنا

خبرگزاری دولتی ایرنا که تا کنون حتی یک خبر راجع به نگرانی‌ها و انتقادات مردم درباره وضعیت ناامنی کار نکرده است، حال با انتشار این خبر یک طرفه، وجاهت خود را بیش از پیش به خطر انداخت.

اخبار استان
آرشیو
انعکاس
آرشیو
یادداشت
آرشیو
گفتگو
آرشیو
وبلاگستان
آرشیو
آرشیو
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو