بررسی زاهدان نیوز در خصوص حوادث تروریستی یکسال اخیر استان:

ای کاش جناب استاندار به جای مصاحبه های بیشمار و به جای کلی گویی در خصوص عملکردشان در زمینه ایجاد اشتغال دراستان آمار دقیق و با عدد ورقم ارائه می دادند.

اخبار استان
آرشیو
انعکاس
آرشیو
یادداشت
آرشیو
گفتگو
آرشیو
وبلاگستان
آرشیو
آرشیو
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو