کد خبر: 200

تاریخ خبر:

این روزها کسی از طوفان‌های گاه گدار سیستان یادی نمی کند

5 ﻫﻤﻮﻃﻦ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ 30 ، 40 ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮﻭﺡ، ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﻢ ﭼﻨﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺍﺳﺖ ! ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ 110 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﻃﻮﻓﺎﻥﻫﺎﯼ ۱۲۰ ﺭﻭﺯﻩﯼ ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺎ ۱۴۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭﺳﺎﻋﺖ ﺛﺒﺖ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ

به گزارش زاهدان نیوز، یادداشت شخصی یکی از هموطنان مان در باب طوفان‌ چند ساعته اخیر تهران حامل دردی است که فقط یک سیستانی آن را درک می کند.

"ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ 110 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﻃﻮﻓﺎﻥﻫﺎﯼ ۱۲۰ ﺭﻭﺯﻩﯼ ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺎ ۱۴۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭﺳﺎﻋﺖ ﺛﺒﺖ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ
ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ، ﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ، ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۱۲۰ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﻣﻞ
5 ﻫﻤﻮﻃﻦ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ 30 ، 40 ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮﻭﺡ، ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﻢ ﭼﻨﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺍﺳﺖ !ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﺎﺩ"

طوفان در سیستان ۲

ارسال نظر

  • سلام اون موقعی که تهران به قول خودشون طوفان شد من تهران بودم نهایت سرعتش شایدحدودا70کیلومتر میشد به نظرم این نسیم بود تازه اخبارشبش گفت چراهواشناسی این طوفان رو پیگیری نکرده دلیلش چی بوده واسه ربع ساعت که نسیم اومده میخوان دلیلش رو بفهمن امازابل که همیشه طوفان150کیلومتری هست که اخبار به دروغ میگه100کیلومتر هست کسی به فکر نیست مسوولینی که درتهران هستن فقط به فکر تهران هستن خدا لعنتشون کنه

  • مقایسه تهران با زابل؟!!!!!!!!خدایا عقلمون بده

اخبار استان
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو