کد خبر: 453

تاریخ خبر:

این تصاویر، خود گویای حرف‌های زیادی هستند. از آن جا که انتقادات به شهرداری زاهدان تا کنون راه به جایی نبرده است، صرفا به انتشار این عکس‌ها اکتفا می‌کنیم. قضاوت بر عهده خواننده...

به گزارش زاهدان نیوز، این تصاویر توسط یکی از شهروندان از درون ساختمان شهرداری منطقه 2 زاهدان واقع در بلوار خرمشهر گرفته شده است. کارمندان شهرداری زاهدان موتور سیکلت خود را کجا ‍پارک می‌کنند؟

موتور در شهرداری ۱موتور در شهرداری ۲موتور در شهرداری ۳موتور در شهرداری ۴

ارسال نظر

اخبار استان
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو