کد خبر: 4650

تاریخ خبر:

خرمشهر ها در پیش است،نه در میدان جنگ نظامی،در یک میدانی که از جنگ نظامی سختر تر است،البته ویرانی های جنگ نظامی را نداره، بعکس آبادانی بدنبال دارد اما سختیش بیشتره

IMG17025757

ارسال نظر

اخبار استان
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو