کد خبر: 7153

تاریخ خبر:

بی تردید در صورت شناخت ریشه ها، ویژگی ها و ابعاد پیدا و پنهان از انقلاب است که شناخت کامل حاصل می شود. واقعیت امر این است که ضرورت دارد برای نسل جدید پس از انقلاب روشنگری شود. تا دستاوردهای انقلاب تبیین و بازگو شود.برای نوجوانان و جوانان آینده ساز کشور که قرار است پرچمدار حفظ دستاورد های انقلاب باشند لازم و ضروری است که از انقلاب و چگونگی این رخداد آگاه شود.

به گزارش زاهدان نیوز، در باب پیچیده ترین پدیده ی سیاسی- اجتماعی ایران و جهان سخن فراوان گفته شده و مطلب بسیار نیز نگاش درامده است.شناخت و درک کلیت انقلاب نیازمند تامل دقیق از ماهیت و ساختار این پدیده است.بی تردید در صورت شناخت ریشه ها، ویژگی ها و ابعاد پیدا و پنهان از انقلاب است که شناخت کامل حاصل می شود. واقعیت امر این است که ضرورت دارد برای نسل جدید پس از انقلاب روشنگری شود. تا دستاوردهای انقلاب تبیین و بازگو شود.برای نوجوانان و جوانان آینده ساز کشور که قرار است پرچمدار حفظ دستاورد های انقلاب باشند لازم و ضروری است که از انقلاب و چگونگی این رخداد آگاه شود. با چرایی و چگونگی انقلاب اسلامی آشنا شود؟ تا در مواجه با شبهات، پاسخی با بصیرت ارائه دهد. بنابراین بر خود لازم می دانیم در یک چهارچوب نظری نیم نگاهی به زمینه ها و بسترهای انقلاب اسلامی بیاندازیم.

 

 

زمینه های تاریخی:

یک سری از حوادث و رویدادها به عنوان پیش زمینه ی اصلی انقلاب مطرح است که سلسله وار و در هم تنیده گام به گام انقلاب را به سر منزل مقصود رهنما ساخت. این زمینه ها در تاریخ معاصر ایران یادآور دمیده شدن روحی تازه در کالبد انسان ایرانی بودکه دیگر جایز نبود بیش از این سکوت کند. بی گمان گزافه نیست اگر نخستین جرقه ی وقوع انقلاب را قیام مشروطیت و حوادث منجر به آن بدانیم. استبداد و بی کفایتی شاهان قاجار در قرن نوزدهم و نفوذ بیگانگان در دربار و سیاست های مستبدانه ی خلاف موازین شرع و اسلام که روز به روز شدیدتر می شد این موضوع خشم علما و توده های مردم مسلمان و مذهبی کشور را برانگیخته بود از طرف دیگر بحران های اقتصادی و سیاسی ناشی از عقد قراردادهای ننگین و امتیازات مختلف به بیگانگان که سرمایه و منابع این کشور را به غارت می داد( مشخصا تنباکو و رویتر)، به تدریج ظهور قیام هایی را به راهنمایی و هدایت علما و مراجع تقلید بنیان نهاد که روحانیت را بیش از پیش مقابل دربار قرار می داد مرجعی که مشروعیت قاجار را متزلزل کرد. در همین راستا یکی از درسهایی که پیروزی در قیام های تنباکو و مشروطه به مردم داد امکان پیروز ی بر کاخ استبداد، رسیدن به عدالت و همچنین مقاومت در برابر استعمار بیگانگان تحت رهبری علما و روحانیون بود. رشد نارضایتی ها و بحران های اجتماعی و اقتصادی بعد از مشروطیت و حوادث پس از آن اعم از جنگ های جهانی اول و دوم، حوادث زمان رضا شاه و غربزدگی دربار و جسارت خارجی ها از جمله آمریکا در ۲۵ ساله ی اول پیش از انقلاب بی شک از انگیزه های اصلی تحقق انقلاب شکوهمند اسلامی در ۱۳۵۷ بود.   

 

نارضایتی شدید از وضع موجود و ساختار سیاسی نا کارامد:

نظریه پردازان بسیاری در زمینه ی بررسی علل انقلاب اسلامی کند و کاو کرده اند اغلب این تحلیلگران با دیدگاههای یک جانبه علل سقوط شاه را و نه وقوع انقلاب را تبیین کرده اند.برخی مانند رابرت لونی بر این مسئله معتقد است که چون اصلاحات اقتصادی در ایران با شکست مواجه می شد لذا حکومت شاه نتوانست رضایت توده های مردمی را جلب کند بنابراین رژیم شاهنشاهی سقوط کرد. برخی دیگر مانند اسکاچ، گسست ارتباطی لازم میان سیاست های دولتی و بازار و صاحبان سرمایه علت اصلی انقلاب قلمداد می کند. عده ای دیگر نیز با تحلیل روانشناسی شخصیت شاه و حتی عدم توسعه ی سیاسی را زمینه ساز رخداد انقلاب اسلامی تفسیر و توصیف می کنند. در حالی که همه ی این رویکردها تک بعدی، سطحی و مقطعی است. واقعیت چیزی عمیق تر است.

گذشته از وضع بد اقتصادی مردم و فقر و گرسنگی و عقب ماندگی شهرها و روستاها در تامین خدمات- در نتیجه ی سیاست های غلط اقتصادی و اصطلاحا تبعیت از سیاست های وارداتی در ایران، و گذشته از فساد و بی کفایتی و ناکارامدی رژیم پهلوی، ظلم ستیزی و بیگانه ستیزی مکتب تشیع و لزوم شوریدن علیه سلطه ی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی قدرت های بیگانه، آن چیزی که علت و علل انقلاب بود و به نوعی همه ی عوامل به آن بر می گشت اسلام، آموزه ها و دستورات الهی بود. جامعه ی مسلمان ایران نیازمند جریان خون تازه از اجرای احکام قرآن و اسلام در رگ های جامعه بود که عدالت و کرامت را به انسانها برگرداند. مردم حاکمیت اسلام را می خواستند. از طرف دیگر هویت و استقلال ما سالیان سال بود زیر چکمه ی نفوذ بیگانگان پایمال شده بود انقلاب باعث می شد ملت ما به استقلال برسند خودش برای خودش تصمیم بگیرد و متکی به دیگران نباشد.  

منبع: البرزبان

 

ارسال نظر

اخبار استان
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو