نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد

سیدباقرحسینی اظهار داشت: حضور مردمی در عرصه مقابله با فساد در فضای مجازی بسیار مفید است. جوانان با حضور برنامه‌ریزی شده می توانند نقش موثرتری از سایرین ایفا…

اخبار کشور
آرشیو