تیم مذاکره کننده نه تنها به هشدارهای رهبر معظم انقلاب عمل نکرده اند بلکه حتی بخاطر اعتماد به آمریکا متن برجام را به گونه‌ای نوشته‌اند که بیشتر منافع این کشور…

اخبار کشور
آرشیو