کد خبر: 100

تاریخ خبر:

دستیار ویژه رئیس جمهور به دنبال چیست؟

علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی و وزیر اطلاعات سابق دولت اصلاحات یکی از کسانی است که می بایست به اظهاراتش توجه ویژه داشت؛ چرا که جایگاه وی هم در ارتباط با موضوع قومیت ها و اقوام و از طرفی نقش وی در تصمیم گیری های دولت در این زمینه، اهمیت موضع گیری های وی را دوچندان می کند

به گزارش« زاهدان نیوز » ، افزایش اقدامات تروریستی در منطقه بلوچستان موضوعی نیست که بتوان ریشه ها و دلایل آن را در یک مطلب بررسی کرد. گسترش موج تکفیر٬ نقش کشورهای حامی تروریست در این میان٬ نقش آفرینی جدی نظام سلطه در این جریانات٬ تسویه حساب با ایران اسلامی٬ نقش دولت جدید و سیاست خارجی، نقش نخبگان و بزرگان و موضع گیری های موثر در مقابله یا تقویت این اقدامات و چندین محور دیگر همه موضوعاتی هستند که می بایست به طور جدی آنها را مورد مداقه قرار داد و بازبینی جدی کرد.

اما در این مطلب قصد داریم به بررسی موضوع گیری چند تن از صاحب نفوذان در رابطه با این موضوع پرداخته و ضریب تاثیر این مواضع را در درازمدت ارزیابی کنیم.

علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی و وزیر اطلاعات سابق دولت اصلاحات یکی از کسانی است که می بایست به اظهاراتش توجه ویژه داشت؛ چرا که جایگاه وی هم در ارتباط با موضوع قومیت ها و اقوام و از طرفی نقش وی در تصمیم گیری های دولت در این زمینه، اهمیت موضع گیری های وی را دوچندان می کند. یونسی چندی پیش در یک ادعای خاص و در مصاحبه با روزنامه اعتماد اعلام کرد، برای احقاق حقوق اقلیت ها باید گروه های تندرو به حاشیه رانده شوند و هنگامی که مصاحبه کننده در مورد گروه های تندرو پرسید، وی به منتقدان نسبت به عملکرد دولت در مسیر هسته ای اشاره کرد! در این سخن پرواضح است که بناست منتقدان دولت را برچسب تندرو زده و به آنها اتهام زد که در راستای احقاق حقوق اقلیت ها سنگ اندازی می کنند و در نهایت این که مردم اهل سنت، مسیحی، آشوری، کلیمی و… را در مقابل منتقدان دولت قرار داد. هر عقل سلیمی از این نتیجه گیری منطقی می تواند این گونه برداشت کند که راه اندازی دستیاری ویژه در امور قومیت ها و اقوام نه به منظور خدمت رسانی وحدت منشانه و اسلامی بوده بلکه با سودای یارگیری از میان قومیت ها این اقدام صورت گرفته و آقای یونسی قصد داشته با این حربه، منتقدان را در مقابل قومیت ها قرار داده و از این طریق زحمت دولت را در پاسخ دادن به منتقدان کم کند. البته شاید در منطق دنیایی (در منطقی که هدف وسیله را توجیه می کند) چنین سیاستی به دولت کمک نماید و باعث شود منتقدان خود را در جایگاه ضعف قرار دهد. اما حتی با همین منطق هم در درازمدت ضربه بسیار بزرگی به اعتماد اهل سنت و دیگر مذاهب وارد خواهد شد. چرا که آنها در آینده خود را بازیچه ای خواهند پنداشت که عده ای قصد سوءاستفاده سیاسی از آنها داشتند و قصدی برای خدمت حقیقی و رفع مشکلات آنها در میان نبوده یا اگر بوده تنها " ویترین" بوده است همان ویترینی که خود وی در همان مصاحبه به آن اقرار می کند. این سیاست قطعا با منش رهبری و مراجع که اهل سنت را نه برادر بلکه جان شیعه می ‎ دانند و سخن از وحدت بی نفاق و حقیقی مطرح می کنند در تضاد است.

جالب این جاست که برخی افراد صاحب نفوذ مثلا در میان اهل سنت، از این سیاست های آقای یونسی دفاع می کنند و آن را به سود اهل سنت می دانند در حالی که نتیجه این رفتارها بی آبرو شدن خود آنها در میان اهل سنت خواهد بود. این افراد که همواره این شائبه وجود داشته که دفاع شان از اهل سنت رنگ و بویی سیاسی داشته نه خالصانه، در این موضوع هم لایه های پنهان رفتاری خود را به تدریج ظاهر می کنند.

ارسال نظر

اخبار استان
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو