کد خبر: 105

تاریخ خبر:

به دنبال موضع گیری بحث برانگیز یک شخص

اخیرا عده ای با اهداف خاص در صدد وارد کردن ادبیاتی به مقوله وحدت شیعه و سنی در کشور هستند که رشد این ادبیات چه بسا ضربه ای جدی بر پیکره اتحاد مسلمانان وارد کند. نگاهی که قصد دارد به جای تفکر خردمندانه و مبتنی بر دشمن شناسی دقیق، با کلیدواژه" وهابی علیه همه مذاهب" ، تفکر خطرناکی با کلیدواژه" مذهب علیه مذهب" را بنشاند.

به گزارش زاهدان نیوز،   گام اول این سناریو از سال ها قبل با نقش آفرینی آل سعود شروع شد و خاندان وهابی سعودی سعی کردند که این دیدگاه را گسترش دهند که ما وهابی نیستیم بلکه ما " موحد" هستیم. در این جا مجال پرداختن به خاستگاه وهابیت به عنوان یک نحله فکری وجود ندارد لکن گسترش این ادعا به تدریج عنوان وهابیت را به حاشیه برد تا این موجودیت ضداسلامی و مزدور استکبار کم کم پشت سر اهل سنت خود را مخفی سازد. در حالی که اعتقادات این جماعت از فرش تا عرش با اهل سنت مسلمان تفاوت داشت.

در گام بعدی، تلاش شد تا با تبلیغ تفکرات وهابیت در میان اهل سنت، این جماعت معدود و مطرود، خود را همان اهل سنت معرفی نمایند. از این رو، هر اقدام غیرانسانی و ترور که از سوی این گروه انجام می شد در افکار عمومی جهان به پای مسلمانان نوشته می شد. از طرفی سرکرده های این جماعت به اربابان غربی شان برای کلید زدن پروژه اسلام هراسی چراغ سبز لازم را نشان می دادند تا از این رهگذر وجهه اسلام و مسلمانان بیشتر و بیشتر تخریب شود.

گام سوم، بر خلاف دو گام قبل نه توسط وهابیون بلکه از طرف عده ای بی اطلاع و غافل برداشته شد و آن هم این بود که بلاهای آمده بر سر شیعیان و قتل و غارت هایی که بر آنها به جرم شیعه بودن شان! روا داشته شده) اقدامات تروریستی در سیستان و بلوچستان و کشتارهای پاراچنار، کویته پاکستان و انفجارهای عراق از این نمونه هستند (نه از سوی وهابیت بلکه از جانب اهل سنت نمایانده شود.

به عنوان مثال هنگامی که فردی از میان شیعه در سیستان و بلوچستان با ناجوانمردی به شهادت می رسد از سوی عده ای پیام داده شود که شیعیان در برخی ادارات در حق اهل سنت برخورد مناسبی را روا نمی دارند و این شهادت نتیجه این رفتار بوده است نه برنامه ریزی های دشمن و پادوی وهابیون تروریست در این راستا. ادعایی که هر مخاطب معمولی را به فکر وا می دارد که هنگامی که یک فرد صاحب تریبون در خلال موضع گیری برای شهادت یک شیعه، مذهب و قومیت وی را برجسته کرده و اداره متبوع آن شهید) اداره ثبت احوال (را هم برای عدم توجه به اهل سنت) دقت بفرمایید، اهل سنت (ملامت می کند، پس پرواضح است که این مولوی، شهادت مسلمان شیعه را به جماعت وهابی نامسلمان نسبت نمی دهد بلکه مشخصا به مردم اهل سنت منطقه نسبت می دهد که این دروغی بیش نیست.

البته این ادعاهای نگران کننده با ریل گذاری کسانی شروع شد که سعی داشتند واژه وهابیت را از ادبیات کشور حذف کنند تا در نهایت فرد مذکور بیاید و چنین موضعی را بگیرد که انتهای شوم آن جز مواجه کردن شیعه با سنی نخواهد بود، البته خدا داناتر است و مردم هم هوشیارتر از همیشه.

ارسال نظر

  • لعنت به دشمنان اسلام و مسلمین. الله مسلمین شیعه و سنی را از مکر دشمنان اسلام محافظت کند

اخبار استان
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو