کد خبر: 210

تاریخ خبر:

با اظهارنظر ملک عبدالله درباره مخالفان دولت کودتا در مصر

حال با گذشت یک ماه از این اظهارنظر مولوی اسماعیل زهی، ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺳﻌﻮﺩﯼ ﺩﺭ ﭘﯿﺎﻡ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﯿﺮﻭﺯﯾﺶ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻣﺼﺮ ﮔﻔﺖ ": ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺼﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ."

به گزارش زاهدان نیوز، دولت کودتای مصر در حالی با توسل به رنگ و لعاب دموکراسی به پیروزی رسید که خیلی از صاحب نظران، در کشورهای مختلف دنیا اعم از شیعه یا سنی مخالفت خود را با آن و شخص عبدالفتاح السیسی اعلام کردند.

 امام جمعه مسجد مکی زاهدان نیز چندی پیش در خطبه‌های نماز جمعه طی یک اعلام موضع آشکار، دولت کودتای عبدالفتاح ‌السیسی را به باد انتقاد گرفته و اظهار داشته است: "ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﺩﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻣﺼﺮ ﺍﺳﺖ، ﺍﺧﯿﺮﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺍﺧﻮﺍﻥﺍﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، ‌ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺍﺳﻼﻡﮔﺮﺍﺳﺖ، ﺭﺍ ﺭﯾﺸﻪﮐﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ . ﺑﻨﺪﻩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺟﺮﺃﺗﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ . "

وی، سیسی را از نسل فرعون و سرسپرده ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ و غرب خوانده و به طور تلویحی در مورد حامیان این فرد و کودتای مصر این گونه ابراز داشت: " ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺳﺮﺳﭙﺮﺩﻩ ﻏﺮﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﯿﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻟﯿد."

حال با گذشت یک ماه از این اظهارنظر مولوی اسماعیل زهی، ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺳﻌﻮﺩﯼ ﺩﺭ ﭘﯿﺎﻡ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﯿﺮﻭﺯﯾﺶ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻣﺼﺮ ﮔﻔﺖ ": ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺼﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ."

وی در این پیام، به کشورها هشدار داد که از دخالت در امور کشور مصر بپرهیزند.

حال با وجود این مواضع صریح، پرواضح است که نقطه نظرات امام جمعه مسجد مکی زاهدان با مقامات سعودی در تضاد کامل است و وی دیگر در میان دوستان آل سعود جایی ندارد. بدیهی است که برقراری ارتباط پیدا و پنهان مولوی عبدالحمید با مقامات سعودی در آینده مشخص می‌سازد که جنس تعامل این دو نه بر اساس دیدگاه‌های مشترک بلکه بر اساس منافع مشترک است.

ارسال نظر

اخبار استان
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو