کد خبر: 5468

تاریخ خبر:

در راه آهن جمهوری اسلامی ایران این روزها مسئولانی حضور دارند که با پول مردم تبلیغ سران فتنه را انجام می دهند. فتنه گرانی که در سال 88 پا بر روی اصل دموکراسی و جمهوریت گذاشتند و رای مردم را به هیچ انگاشتند.

به گزارش زاهدان‌نیوز، در راه آهن جمهوری اسلامی ایران این روزها مسئولانی حضور دارند که با پول مردم تبلیغ سران فتنه را انجام می دهند. فتنه گرانی که در سال 88 پا بر روی اصل دموکراسی و جمهوریت گذاشتند و رای مردم را به هیچ انگاشتند.

بنا بر این گزارش روز سه شنبه مورخه 95/5/19 در سالن راه آهن تهران و قطار مسافر بری ساعت 17 به سمت مشهد مقدس مجله ای رایگان تحت عنوان صدای شال توزیع شده بود که عکس محمد خاتمی فتنه گر در روی آن خودنمایی می کرد.

به گزارش خبرنگار ما، این اتفاق که قطعا بدون حمایت مسئولان راه آهن امکان پذیر نمی باشد (چون حجم توزیع و تعداد آن) نشان از این داشت که از سوی راه آهن مورد حمایت قرار گرفته است جای این سئوال را دارد که چرا باید مطرودین مردم و نظام چنین مورد حمایت واقع گردند و مسئولان شرکت رجا در این خصوص چه توضیح قابل قبولی دارند.

به گزارش عصر امروز همچنین اکثر مطالب ارائه شده در این شماره با سیاه نمایی از کشور معلوم نیست چه هدفی را پیگیری می کرده است و حتی در صفحه پشتی این ماهنامه عکس دیگری بود که خود گویای اهداف نویسندگان و دست اندرکاران این نشریه می باشد.

منبع:عصر امروز

 

ارسال نظر

اخبار استان
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو