کد خبر: 347

تاریخ خبر:

ثبت جهانی شهر سوخته سیستان به عنوان هفدهمین اثر جهانی ایران موجب خوشحالی مردم استان و انتشار پیام‌های تبریک جداگانه‌ای از سوی مسئولان و نمایندگان مردم در این راستا شد.

به گزارش «زاهدان نیوز» به نقل از عصر هامون، روز گذشته پس از سالها تلاش کارشناسان و مسئولین میراث فرهنگی ،در جلسه ی دفاعیه که در کشور قطر با حضور محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور و دکتر شیرازی مدیر پایگاه شهر سوخته برگزار شد، شهر سوخته ایران به ثبت جهانی رسید.
سی و هشتمین اجلاس یونسکو از هفته گذشته در دوحه قطر برگزار شده است و پس از رایزنی و برگزاری جلسات مختلف پرونده کشورها بررسی و بلاخره روز گذشته پرونده شهر سوخته مورد تایید کارشناسان یونسکو قرار گرفت.
در پی ثبت جهانی شهر سوخته مسئولان استانی پیام تبریکی ارسال کردند:
علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان:
ﺳﻼﻡ، ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪ : ﺍﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﺘﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻤﺪﻥ ﻭ ﻣﺪﻧﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪﻱ ﺑﺮ ﻛﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺩﺭ آن ﺯﻣﺎﻥ ﻳﻌﻨﻲ٣٢٠٠ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﻭﻧﻘﺶ آفرین ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﻭ ﺩﺭﻩ ﺳﻨﺪ ﻭ ﺁﺳﻴﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺃﻗﺼﻲ ﻧﻘﺎﻁ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻋﺮﺽ ﻧﻤﻮﺩﻩ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺍﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﺑﺮ ﺗﻮﺍﻥ ﻭ ﭘﻴﺸﺎﻫﻨﮕﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺇﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﺰﻳﺰﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﺟﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺎﻭﺷﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻭ ﻛﺎﺷﻔﺎﻥ ﺟﻮﻳﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺎﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻥ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﻧﻴﻢ ﻣﺼﻤﻢ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎﺏ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺗﻼﺷﻬﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻥ ﻭﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺛﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻗﻮﺕ ﺁﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺭﻭﻧﺪ ﻭﺭﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﺗﺮﻗﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻭﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﻼﻣﻴﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭘﻬﻨﺎﻭﺭ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺮ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺍﻧﺸﺎﻟﻠﻪ.
ﻋﻠﯽ ﺍﻭﺳﻂ ﻫﺎﺷﻤﯽ
حلیمه عالی نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی:
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام درود به روح پر فتوح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و نایب برحقش حضرت آیت الله خامنه ای و پیام تبریک به سیستانیان که همواره به مدنیّت و روشن اندیشی شهره بودند. اعلام رسمیّت وثبت جهانی شهر سوخته را به عموم مردم شریف سیستان تبریک عرض می نمایم و این را نقطه عطفی می دانم برای آینده روشن سیستان و باتشکر از کسانی پیوسته تلاش نموده اند و به خواسته ی بحقشان رسیدند جادارد از زحمات برادر بزگوار دکتر ملک زاده تشکر ویژه داشته باشم
دکتر حلیمه عالی نمایند مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی
هوشنگ ناظری فرماندار ویژه زابل :
بسم الله الرحمن الرحیم
ثبت جهانی این شهر تاریخی به دلیل قدمت ۵ هزارساله و یافته‌های کم نظیر از این دوران تاریخی در جهان یکی از مهمترین میراث های به جای مانده از ایرانیان به شمار می‌رود. کشف نخستین چشم مصنوعی و نخستین انیمیشن دنیا در این شهر تاریخی زبانزد خاص و عام است.
البته تلاشهای از سال ۹۰ شروع شده بود علیرقم کارشکنی ها وضعفهای که برای ثبت این اثر تاریخی مطرح کرده بود ندکه خوشبختانه امروز شهر سوخته در سی و هشتمین اجلاس یونسکو در دوحه قطر به فهرست میراث جهانیان پیوست.
جادارد این کار عظیم را به کلیه کسانی که برای ثبت این اثر تلاش کرده وبا این کار ارزشمند باعث معرفی سیستان در تمام جهان شده اند وهمچنین به کلیه مردم سیستان تبریک عرض می نمایم توقیق همگان را از درگاه خداوند قادر متعال خواستارم.
هوشنگ ناظری فرماندار ویژه زابل

شهر سوخته در ۳۲۰۰ سال قبل از میلاد پایه گذاری شده و مردم این شهر در چهار دوره بین سال‌های ۳۲۰۰ تا ۱۸۰۰ قبل از میلاد در آن سکونت داشته‌اند. تمدن شهر سوخته یکی از شگفتی‌های دنیای باستان است. این شهر مهمترین مرکز استقرار و در حقیقت پایتخت منطقه در دوران مفرغ بوده است.
شهر سوخته، به ظاهر نام جدیدی است و قدمت تاریخی چندانی ندارد. بر پایه متن‌های موجود، سابقه این نام به کمابیش ۱۵۰ سال قبل بر می‌گردد. شهر سوخته 2 بار به آتش کشیده شده است، یکبار در ابتدای مرحله رشد و بار دیگر در لحظه مرگ و انهدام آن.
در سال ۱۹۷۲ اولین قبر به طور تصادفی کشف شد. مصالح مورد استفاده در ساختمان گورها خشت خام بوده است. در شهر سوخته 3 نوع قبر دیده می‌شود. مهمترین نوع قبر، چاله‌ای ساده بوده که مرده را همراه اشیاء و غذا دفن می‌کردند.
نوع دیگر چاله معمولی که با دیواری به 2 قسمت تقسیم می‌شده است. نوع سوم، قبرهای سردابه‌ای که نوعی قبر خانوادگی بوده است.
تنها، مسأله وسعت نیست که شهر سوخته را به یکی از بزرگترین شهرهای باستانی ایران و خاورمیانه تبدیل کرده است. بلکه یافته‌های متنوع آن باعث تعجب باستان شناسان شده است. از جمله:
اولین جراحی مغز در ۴۸۰۰ سال پیش در شهر سوخته انجام شده است
ساکنان شهر سوخته کفش تولید می‌کرده‌اند و صنعت کفاشی داشته‌اند
کهن‌ترین انیمیشن (جان بخشی) و تصویر متحرک در شهر سوخته یافت شده است که در این انیمیشن بزی به یک بوته گیاه نگاه می‌کند و از آن بالا می‌رود
برای اولین بار در ۳۰۰۰ قبل از میلاد شتر در شهر سوخته مورد استفاده قرار گرفته است
یک خط کش چوبی باستانی با دقت نیم میلی متر در شهر سوخته یافت شده است
مردمان آن روز شهر سوخته از شطرنج و تخته نرد استفاده می‌کرده‌اند
مراکز صنعتی مردم شهر سوخته خارج از شهر بوده است
تعدادی لوله‌های سفالی در شهر سوخته پیدا شده که احتمالاً جهت آب‌رسانی یا دفع فاضلاب استفاده می‌شده است
پارچه‌هایی که در شهر سوخته یافت شده مطلقاً در هیچ کجای ایران یافت نشده است
صنایعی مانند ریسندگی، خراطی، معرق‌سازی، مرمرسازی، سفال‌گری، مهرسازی، حصیربافی و ساخت ابزار فلزی در شهر سوخته رواج داشته است.

ارسال نظر

اخبار استان
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو