کد خبر: 4693

تاریخ خبر:

به گزارش زاهدان‌نیوز به نقل از فرهنگ نیوز: در مسأله‌ی جوانان یک «جنگ نرم زیرپوستی» بین جمهوری اسلامی و استکبار برقرار است. با ورود ابزارهای جدید اطلاع رسانی و ارتباطات، بسیاری از زوایای زندگی روزمره بشری تحت تاثیر قرار گرفت. تاثیراتی که از یک رو مثبت و در سوی دیگر منفی و حتی مخرب هستند. کتاب و کتابخوانی به عنوان یکی از ارزش های والای فرهنگی، تحت تاثیر نفوذ افسارگسیخته شبکه های اجتماعی در جامعه قرار گرفته و زمانی که می تواند صرف کتابخوانی شود، به بطالت وقت در شبکه های اکثرا بی فایده و تنها سرگرم کننده اجتماعی اختصاص یافته است.

 

ارسال نظر

اخبار استان
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو