خشکسالی؛ دامان دریاچه هامون را همچون دریاچه ارومیه، جازموریان و هورالعظیم گرفته است. دریاچه و تالاب بین المللی هامون که توسط یونسکو به عنوان ذخیره گاه زیستکره…

اخبار کشور
آرشیو