تنزل در اهداف تعلیم و تربیت تا به کجا؟

لیک این سؤال مطرح می‌شود که مگر نه این است که "الکریم اذا وعد وفا" (جوانمرد چون وعده دهد وفا کند)، پس چرا چشم‌های منتظر بچه‌های ما که قرار بود شاهد دیدن ۲۰ عدد شیر آفریقایی باشد و این مخلوق ارزشمند الهی را از نزدیک رؤیت و گوشه‌ای از عظمت الهی را شاهد باشند به یک باره شاهد یک‌گربه خپل، دو سگ…

آرشیو
اخبار کشور
آرشیو