گزارش شاهکار احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد!

حال پس از انتشار این گزارش سراسر کذب که برای جمهوری اسلامی تازگی ندارد، باید از مسؤولان که همّ و غم خود را تاثیرگذاری بر محتوای این گزارش و راضی کردن نهادهای حقوق بشری از خود قرار داده‌اند پرسید آیا اقدامات اشتباه شما در این راستا ارزشش را داشت؟

اخبار استان
آرشیو
انعکاس
آرشیو
یادداشت
آرشیو
گفتگو
آرشیو
وبلاگستان
آرشیو
آرشیو
آرشیو
اخبار کشور
آرشیو