بدنبال درخواست مردم از استاندار جهت حضور در یک روز طوفانی سیستان؛

در چند روز اخیر مردم رنجدیده سیستان از استاندار درخواست کردند تا در یکی از روزهای طوفانی سیستان حضور پیدا کند، اما چنین اتفاقی نیفتاد و گویا تقدیر بر این بود که گوشه ای از گرد و غبار سیستان به مرکز استان برسد.

آرشیو
اخبار کشور
آرشیو