یادداشتی پیرامون ادعای اخیر جیش النصر

ابراهیم مهرنهاد چندی قبل در مصاحبه با سایت ضد انقلاب "روز آنلاین"، جیش العدل را از بطن جامعه و خاستگاه‌ آن را تبعیض نظام دانسته و حرف از وجود جایگاه‌اجتماعی برای جیش العدل می‌زند!

آرشیو
اخبار کشور
آرشیو