نقطه ای تاریک در کارنامه پزشکی استان

مدتی گذشت و دکتر مدام اعلام می‌کرد که برای تسویه‌حساب به مطبم بیایید از آنجایی‌که متوجه شدم به دخترم رسیدگی نمی‌شود، مبلغ فوق را طی یک فقره چک به مطب دکتر برده و به او تقدیم کردیم به امیدی که پس از طی مراحل درمان نعیمه را به سلامت به آغوش مادر رنج‌دیده‌اش بازگردانیم.

آرشیو
اخبار کشور
آرشیو